Meldingsformulier

Door middel van dit formulier kan jij aangeven als er in jouw omgeving iets is gebeurd wat je graag even kwijt wil.

De resultaten van dit formulier zullen niet worden gedeeld. Ze dienen alleen om inzicht te krijgen in wat er onder onze leden speelt. Bovendien is het een laagdrempelige manier voor leden om iets te melden waar ze mee zitten.

Dit formulier is volledig anoniem. We verzamelen dus geen namen en e-mailadressen, tenzij je graag wil dat de Senaat contact met jou opneemt. In dat geval vragen we je bij de laatste vraag jouw contactgegevens op te geven.

Als je graag met iemand wil praten, dan kan je ook de vertrouwenspersonen benaderen. Hun contactgegevens staan in de Almanapp.
Daarnaast kun je ook Isabellen Pit in haar rol als vertrouwenspersoon benaderen op abactis@vindicat.nl of op 050 304 80 51.

Datum van het voorval
Wat voor soort voorval was het?
Geef een korte omschrijving van wat er is gebeurd?
Wil je dat de Senaat hierover contact met jou opneemt? Laat dan je contactgegevens achter.
Wat is het doel van deze melding?