Senatus Illustrissimus Studiosorum Groningae

Senatus RectorS.W. (Silvester) den Boerrector@vindicat.nl

050-3048050

Senatus Abactis/Prorector tevens vertrouwenspersoonI.A. (Isabelle) Pitabactis@vindicat.nl050-3048051
Senatus Fiscus PrimusJ. (Job) Flederusfiscus1@vindicat.nl050-3048052
Senatus Fiscus SecundaC.F. (Carlijn) Buysefiscus2@vindicat.nl050-3048053
Senatus Assessor PrimusN.H.M. (Niels) Merkusprimus@vindicat.nl050-3048054
Senatus Assessor Aedificii SocietatisW.W.M. (Wouter) de Langesocietatis@vindicat.nl050-3048055
Senatus Assessor SecundaT.M. (Milou) Wefers Bettinksecunda@vindicat.nl050-3048056
Senatus Assessor TertiusN.H.J. (Naud) de Jongtertius@vindicat.nl050-3048057
Senatus Pedellus MaiorG. (Gerard) Vredeveld

Senatus Pedellus MinorA. S. (Abe) Bolling


Senatus Rector - Silvester den Boer 
Vragen over:

 • Het beleid van de vereniging
 • Media
 • Contacten externe relaties
 • Contact subverenigingen

Senatus Abactis/Prorector tevens vertrouwenspersoon​ - Isabelle Pit
Vragen over:

 • Algemeen contact
 • Introductietijd + inschrijvingen aspirant leden
 • Vertrouwenspersoon
 • Rechtsprekend Orgaan
 • Contractus & LKvV

Senatus Fiscus Primus - Job Flederus
Vragen over:

 • Interne & externe geldstromen
 • Contracten
 • De Jaarbegroting & Jaarafrekening voor de Vereniging
 • Sponsoring/acquisitie

Senatus Fiscus Secunda​ - Carlijn Buyse
Vragen over:

 • De BEERrekening
 • De Financiele Commissie
 • Sponsoring/acquisitie
 • Contactpersoon voor reunistenadministratie
 • Sustainabilicie (duurzaamheidscommissie)

Senatus Assessor Primus - Niels Merkus
Vragen over:

 • Directeur horeca & personeel
 • Jaardiners
 • Reserveringen zaaltjes
 • Contactpersoon reunisten

Senatus Assessor Aedificii Societatis - Wouter de Lange
Vragen over:

 • Onderhoud en verbouwingen sociëteit
 • Toezicht op brandveiligheid
 • Algehele hygiëne
 • Toezicht op de  overige panden

Senatus Assessor Secunda - Milou Wefers Bettink
Vragen over:

 • Vorming & Begeleiding van Commissies
 • Eerstejaarsbeleid
 • Studie & Kroegleven
 • Sociale Media & Website
 • Het Archief van de Vereniging
 • De Magna Pete

Senatus Assessor Tertius - Naud de Jong
Vragen over:

 • Praeses Soccie
 • Schakel tussen de Soccie en de Senaat
 • Beveiliging tijdens evenementensenaat_goede_foto_195e.jpg
Senaat 23/24