Oriëntatiepunten

1. Eten/Drank
    a. 12 euro boete – gooien met etenswaren of restanten of dranken buiten eigen kring.

2. Hinderen
    a. 50 euro boete – hinderen Senator of Commissaris.

3. Sleutels
    a. 25 euro boete – zonder toestemming in bezit hebben van sleutels van de Sociëteit.

4. Bar
    a. 25 euro boete – zitten of staan op de bar.
    b. 25 euro boete – aanwezigheid achter de bar zonder toestemming.
    c. 50 euro boete – gooien van voorwerpen achter de bar.

5. Strepen
    a. 30 euro boete – het strepen van een beker.

6. Aanwezigheid verboden ruimte
    a. 20 euro boete – diensttrappenhuis, lift, kopieerruimte, kantoorruimtes, vergaderzaal, keuken, spoelkeuken, kelder of tijdelijk gesloten ruimten.
    b. 50 euro boete – noodtrappenhuis en CV ruimten, ongeoorloofd gebruik nooddeur.

7. Veroorzaken overlast
    a. 100 euro boete – veroorzaken overlast of roken voor één van de ingangen.

8. Maken beeldmateriaal
    a. 50 euro boete – maken beeldmateriaal, met terugwerkende kracht.

9. Urineren/Vomeren
    a. 25 euro boete – vomeren elders dan de wc’s.
    b. 50 euro boete en/of uitzetting – urineren elders dan de wc’s.
    c. 100 euro boete en/of uitzetting – ontlasten elders dan de wc’s.

10. Roken/vapen
    a. 100 euro boete en/of uitzetting – roken elders dan aangewezen ruimten (balkon).

11. Veroorzaken schade
    a. Zie artikel 411 Corpswet.
    b. 15 euro boete – het moedwillig slopen van hardplastic bekers.
    c. 100 euro boete – het manipuleren van brandblusapparatuur.

12. Niet nakomen schorsing
    a. Verdubbeling overgebleven straf, minimum twee maanden schorsing – gebruik maken van een recht dat hem ontnomen is of waarin hij geschorst is.

13. Financieel geschorst
    a. Geschorst totdat rekening betaald is.
    b. Bij het niet naleven van een financiële schorsing, wordt er een maand schorsing opgelegd vanaf het moment dat de schulden zijn afbetaald.

14. Alcohol nuttigen als minderjarige
    a. 1 maand schorsing

15. Gebruiken BEER-pas zonder toestemming
    a. 100 euro boete + bedrag dat is besteed met BEER-pas + 2-4 maanden schorsing.

16. Valse verklaring
    a. Zie artikel 392 Corpswet.
    b. Het opgeven van een valse naam en/of het weigeren van het opgeven van je naam wordt bestraft met een verdubbeling van de boete.

17. Objecten van het balkon gooien
    a. 50 euro boete - bekers, kauwgom, sigaretten, tuf, andere kleine voorwerpen.
    b. 100 euro boete + bedrag sloopboete – pitchers, andere middelgrote voorwerpen.
    c. 8 maanden schorsing + bedrag sloopboete – stoelen, tafels, andere grote voorwerpen.

18. Opzettelijk indrukken van het brandalarm voor een ander doel dan waarvoor bestemd
    a. 3 maanden schorsing.

19. Diefstal
    a. 1 maand schorsing + teruggeven jas – onteigenen jas.
    b. 25 euro boete + teruggeven voorwerp – pitcher, blaadje, afwasblad, andere kleine voorwerpen.
    c. 1 maand schorsing + teruggeven voorwerp – stoelen, tafels, deuren, inboedel sociëteit.
    d. 1 maand schorsing + terugbetaling dubbele waarde – eten, drank.

20. Belediging
    a. 1 maand schorsing – zwaar beledigende uitlatingen die verband houden met ziektes, geaardheid, discriminerend op kleur, sekse, ras of nationaliteit of andere zwaar beledigende uitingen gericht naar een ander lid.

21. Geweld
    a. 2-4 maanden schorsing - klap/stomp/trap zonder letsel.
        i. Klein commissieverbod.
    b. 6-9 maanden schorsing - klap/stomp/trap met letsel.
        i. Klein + groot commissieverbod.
    c. 1-3 maanden schorsing - duwen zonder letsel.
        i. Klein commissieverbod.
    d. 4-9 maanden schorsing - duwen met letsel.
        i. Klein + groot commissieverbod.
    e. 6-12 maanden schorsing - slaan met object met letsel.
        i. Klein + groot commissieverbod.
    f. Royement – dermate ernstig geweld met letsel.

22. Onzedelijke betasting
    a. 4-9 maanden schorsing – ongepaste en ongewilde aanrakingen.
    b. 9 maanden schorsing - royement – dermate ernstige aanranding/verkrachting.

23. Drugs
    a. Royement – positieve drugstest op kroeg of kroeg gerelateerd evenement.


Toelichting

  • Doel van de vaststelling van Oriëntatiepunten is het bieden van rechtszekerheid en transparantie over hoe de hoogte van een sanctie wordt bepaald. De Oriëntatiepunten bevatten geen uitputtende opsomming van strafbare gedragingen conform de Corpswet, maar zijn slechts bedoeld als leidraad voor straftoemeting bij veel voorkomende overtredingen.
  • Het staat het Rechtsprekend Orgaan vrij om van de Oriëntatiepunten af te wijken en dus hoger of lager te straffen, conform artikel 401 lid 4 Corpswet dient het Rechtsprekend Orgaan te motiveren waarom er van de Oriëntatiepunten wordt afgeweken.
  • De Senaat en Soccie stellen de Oriëntatiepunten voor straftoemeting vast.
  • Bij aanpassing zullen de Oriëntatiepunten algemeen kenbaar worden gemaakt aan alle leden voordat zij als uitgangspunt dienen te gelden.  
  • Leden kunnen geen rechten ontlenen aan de Oriëntatiepunten.
  • Volgens artikel 402 lid 2 Corpswet wordt, wanneer een reünist een strafbaar feit begaat, het aantal maanden van de schorsing vervangen door jaren.
  • Per 1 juni 2023 zijn deze Oriëntatiepunten van kracht