Sociëteitscommissie bestuur vóór Mutua Fides

PraesesL.S (Lucas) Herbermanntertius@vindicat.nl
Vice-praesesJ.P. (Jack) Paardenkoopersoccie-vice-praeses@vindicat.nl
Abactis tevens vertrouwenspersoon(Pluk) Korsensoccie-abactis@vindicat.nl
FiscusL.B. (Laure) Beerthuizensoccie-fiscus@vindicat.nl
NocturnusT.P.H. (Thom) van Dijksoccie-nocturnus@vindicat.nl
Assessor(Julie) van Agthovensoccie-assessor@vindicat.nl
Commissaris voor het Inventaris(Daan) Ambagtsheer

soccie-inventaris@vindicat.nl


Praeses - Lucas Herbermann
Vragen over:

- Het Sociëteitscommissie bestuur 
- Beveiliging 
- De sociëteit 
- Zaalavonden
- Water

Vice-praeses - Jack Paardenkoper
Vragen over:

- Inkopen en verkopen van alle dranken
- Drankcontracten
- Drankassortiment 

- Techniek van alle barren

- Logistiek van dranken op interne en externe evenementen

Sociëteits-Abactis tevens vertrouwenspersoon - Pluk Korsen
Vragen over:

- Meisjes Evenementen Commissie
- Rechtsprekend Orgaan
- Vertrouwenspersoon
- EHBO
- Chauff-dispuut

Sociëteits-Fiscus - Laure Beerthuizen
Vragen over:

- Passen- en betaalsystemen op de sociëteit
- Financiën van de Tap- en Nachtploeg, MEC, Chauff-dispuut en de Archief-Leeszaalcommissie 
- Corpsarchief en de Archief-Leeszaalcommissie 
- Voorzitter Kascommissie en contactpersoon subfisci

Nocturnus - Thom van Dijk
Vragen over:

- Nachtploeg
- Technische commissie 
- Dassen

Sociëteits-Assessor – Julie van Agthoven
Vragen over:

- Tapploeg
- Contactpersoon voor verschillende Commissies 
- VDB ploeg 

Inventaris - Daan Ambagtsheer
Vragen over:

- Projectcommissie
- Camerasystemen
- Sleutelsystemen 
- Toezicht brandveiligheid 
- Onderhoud van de sociëteit