Reactie Vindicat n.a.v. persbericht OM

Het bestuur van Vindicat vindt het een goede zaak dat er voortgang is aangaande het onderzoek naar het incident dat plaatsvond tijdens onze Introductietijd. Wij laten het strafrechtelijk onderzoek over aan het OM. Uiteindelijk zal de strafrechter een oordeel uitspreken over de vraag of ons lid zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten of niet. Voor ons is... Lees meer

Inloggen