Stichting Vindicat fonds

Op 7 juni 2018 is opgericht de Stichting Vindicat Fonds, gevestigd te Groningen.

Doelstelling

Doel van het Fonds is: het (mede) mogelijk maken van door studenten te initiëren en uit te voeren projecten van algemeen nut, die voor de inwoners van de gemeente Groningen, van de Provincie Groningen en van de Noordelijke regio van sociaal-maatschappelijke relevantie zijn.

Beleid

De projecten worden ontwikkeld door de Commissie Vindicat in Actie (VIA) en uitgevoerd door vrijwilligers. VIA heeft in de afgelopen jaren diverse projecten van algemeen nut uitgevoerd: voor daklozen, mensen die onder de armoedegrens leven, kinderen met fysieke of mentale beperkingen, vluchtelingen en ouderen. Voorbeelden zijn: vrijwilligerswerk in wijken (o.a. door het organiseren van kinderkampen), de maandelijkse uitjes voor kinderen die bij de Voedselbank staan geregistreerd (in samenwerking met de Stichting Laat Ze Maar Lachen), de jaarlijkse organisatie van een daklozendiner, en wedstrijden (in samenwerking met de Movember Foundation), het samenstellen van Kerstpakketten voor gezinnen die bij de Voedselbank geregistreerd staan, het inzamelen van gebruikte kleding bij studentenhuizen, en het wekelijks geven van Nederlandse les aan vluchtelingen.

In de visie van de Stichting Vindicat Fonds zullen soortgelijke evenementen en projecten voortaan meer structureel en op groter schaal kunnen plaatsvinden met behulp van financiële injecties vanuit het Fonds en met behulp van door het Fonds beschikbaar gestelde professionele adviseurs.

Ga voor meer informatie, o.a. over toekomstige projecten, naar www.stichtingvindicatfonds.nl. Daar vind je ook foto’s en doneermogelijkheden.

Het IBAN-rekeningnummer van de Stichting Vindicat Fonds is:  NL69INGB0008404992.

Het Fonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 71838872.

Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen (leden en oud-leden van het G.S.C. Vindicat atque Polit):

  • J.J.J. (Jeroen) van Tets, voorzitter                                                                                                               
  • F. (Florentine) Hasselaar, secretaris
  • M.M. (Milan) Petit, penningmeester
  • H. (Huib) van Walsem
  • A. (Anouk) Delissen
  • S.W. (Silvester) den Boer, rector G.S.C. Vindicat atque Polit
  • I.A. (Isabelle) Pit, abactis G.S.C. Vindicat atque Polit
  • N. (Nina) Appelman, praeses Commissie VIA, leden.


De Stichting Vindicat Fonds heeft geen kantoor- en beheerskosten; de bestuurders ontvangen geen beloning. De geldmiddelen worden beheerd door de penningmeester. De Stichting heeft een Raad van Advies, die tot taak heeft het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.