Introductietijd commissies

CTTIT.jpg
CTTIT 23/24

CTTIT

De Commissie Tot Toezicht Introductie Tijd stelt in overleg met de Senaat beleidslijnen en een hiermee samenhangend programma voor de Introductietijd op. De Introductietijd duurt 12 dagen tussen de KEI-week en de start van het Academisch jaar. Het doel van de Introductietijd is om aspirant-leden de vereniging in een korte tijd te leren kennen. Hiertoe kunnen 5 doelen worden geformuleerd; kennisoverdracht, enthousiasmeren, horizontale integratie, verticale integratie en bewustwording.

In deze periode bouw je een band op met je jaargenoten en maak je kennis met de  rijke geschiedenis, de omgangsnormen en tradities van Vindicat. Tevens kom je in contact met onze substructuren, huizen, sport- en culturele subverenigingen. Daarnaast je in deze tijd ook veel informatie over je studie en wordt je wegwijs gemaakt in Groningen.

Controle

De Controle ondersteunt de CTTIT tijdens de Introductietijd in de zomer. Dit is een groep van 6 tweedejaars die vooral een fantastische zomer met elkaar en de CTTIT meemaken. Zij zijn verantwoordelijk voor de administratie en springen bij overal waar nodig. Deze groep wordt veelal heel hecht en komt jaarlijks weer bij elkaar tijdens de Introductietijd in de zomer. 

Controle.jpg
Controle 23/24

Foetencabaret

Deze getalenteerde groep zet ieder jaar een pracht van een voorstelling neer aan het einde van de Introductietijd! Al het creatieve wordt uit de kast getrokken, waarbij een hilarisch stuk geschreven wordt dat geheel gespeeld zal worden door onze nieuwe eerstejaars. Voor de IT houden zij audities onder alle aspirant-leden en tijdens de IT leren zij dan het hele stuk aan de groep meest getalenteerde van dat jaar! Aan het eind van de IT wordt dit stuk dan gespeeld, waarbij alle leden welkom zijn! Dit is altijd een prachtige afsluiten van de Introductietijd in de zomer. 

Foetencabaret_2.jpg
Foetencabaret 23/24
caddies.jpg

IT-begeleidingscommissie jongens

Deze eerstejaars commissie, is een commissie die de CTTIT ondersteunt in hun werkzaamheden. Zij helpen bij alles waar mankracht voor nodig is, springen bij bij het aanmelden tijdens de IT en het is vooral ook een hele gezellige groep eerstejaars! Afgelopen jaar werden zij de Croque-monsieurs genoemd, vanwege het thema van de IT: Avant Garde!

IT-begeleidingscommissie meisjes

Deze eerstejaars commissie, is een commissie die de CTTIT ondersteunt in hun werkzaamheden. Zij helpen bij de inschrijvingen, springen bij bij het aanmelden tijdens de IT en helpen overal waar nodig. Zij worden gezien als de zonnetjes van de IT, omdat zij met hun goede humeur iedereen weer blij maken! Afgelopen jaar werden zij de Croque-madames genoemd, vanwege het thema van de IT: Avant Garde!


Witte Raad

De Witte Raad is de medische begeleidingscommissie van de Introductietijd. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor het welzijn en gezondheid van de aspirant leden. In deze commissie zitten voornamelijk geneeskunde, verpleegkunde en psychologie studenten.

Witte_Raad.jpg
Witte Raad 23/24