Statement n.a.v. gebeurtenis Vindicat-huis 11-03-2023

Zaterdagmiddag zijn wij op de hoogte gebracht van een situatie die zich heeft afgespeeld op een studentenhuis waar Vindicat-leden wonen. Wij zijn ontzettend geschrokken van het bericht. Laten wij voorop stellen dat wij dit gedrag uitermate beschamend en onthutsend vinden. Wat er hier is gebeurd kan absoluut niet. Gelukkig zijn de dieren inmiddels in veiligheid gebracht.

Bij de bewoners van het huis is inmiddels ook het besef doorgedrongen dat dit absoluut niet kan en dat hieruit consequenties moeten volgen. Wij nemen daarom de volgende concrete stappen:

1. Vindicat schorst het betreffende verenigingshuis voor tenminste 1 jaar; dit houdt in dat ze niet meer in huisverband mogen deelnemen aan verenigingsactiviteiten. Na dat jaar zullen wij de situatie opnieuw bekijken, mede op basis van de stappen die de huisgenoten dan hebben gezet.

2. Via ons interne rechtssysteem nemen wij stappen tot vervolging, waarbij een individuele schorsing geëist zal worden tegen alle betrokken jongens. Ons rechtsprekend orgaan zal z.s.m. uitspraak doen.

3. Wij hebben de huisgenoten te verstaan gegeven van hen concrete stappen te verwachten die laten zien dat zij zich op een positieve wijze inzetten voor dierenwelzijn, verdraagzaamheid en anti-discriminatie. Bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk bij een instantie die zich bezighoudt met dierenwelzijn en een organisatie die zich bezighoudt met de 4 mei herdenking. Wij zullen de mate waarin zij hieraan voldoen na een jaar meewegen bij de beantwoording van de vraag of de schorsing kan worden opgeheven.

De terechte maatschappelijke ophef en de impact van de enorme mediabelangstelling drukken zwaar op hen. Daarom willen wij hen in de komende maanden ook graag helpen bij hun initiatief om het moreel kompas beter af te stemmen.

Bijgevoegd ook het statement van de huisgenoten n.a.v. de gebeurtenissen:

''Een ondoordachte, hele foute impulsieve studentenactie. De vakantie vierende huisgenoten “verrassen” na hun vakantie. We wilden hun kamers omtoveren tot kinderboerderij. We hadden onvoldoende door dat dit absoluut niet grappig was. We hebben enorme spijt, en voelen ons ontzettend dom.

De twee ganzen zouden een dag in de kamer verblijven, waarna we ze terug zouden brengen naar een boer in de omgeving. Het is achteraf niet uit te leggen, dat we niet bedacht hebben hoe stressvol dit voor de dieren geweest heeft moeten zijn. We hebben dit volledig verkeerd inschat. De tekens op de muur zijn bij het verplaatsen van de wandkasten, toen de kamer werd leeggehaald, pas zichtbaar geworden - we weten niet hoe ze er gekomen zijn en hoe lang ze er al zaten. Iedereen - zowel jong als oud - distantieert zich hier natuurlijk volledig van. Laat duidelijk zijn dat er in ons huis geen enkele ruimte is voor dit soort weerzinwekkende tekens en dat dit dus ook volledig los stond van wat we met de huisgenoten wilden uithalen. De kamer is meteen opnieuw geschilderd.

Wij balen enorm van de ondoordachte actie en bieden onze excuses aan voor het mogelijke leed van de ganzen en de ontstane ophef als gevolg van onze daden. Ook vinden we het heel erg dat de vereniging nu wordt aangekeken op deze stomme actie.

Dit was een verdiende en pijnlijke les, en we snappen dat er aan deze actie consequenties verbonden zijn. We hebben contact gehad met de dierenambulance om te vragen hoe het met de dieren gaat en we hebben aangeboden om een periode als vrijwilliger te werken.''