Persbericht 10-12-2020

Op 10 december hebben de CvB’s van de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool besloten om dit studiejaar geen accreditatie te verlenen aan studentenvereniging Vindicat uit Groningen. Het bestuur van Vindicat heeft begrip voor het besluit van de CvB’s gezien de recente incidenten. Hoewel de vereniging geen aandeel heeft gehad in de organisatie van de risicovolle acties van leden en deze ten strengste afkeurt, snapt Vindicat dat beide partijen op basis van het incident afgelopen week besloten hebben dan de banden met de Vindicat te verbreken.

Na incidenten in 2016 is er bij Vindicat veel veranderd en verbeterd. De coronacrisis biedt echter opnieuw een grote uitdaging voor Vindicat omdat het studentenleven zich afspeelt buiten het verenigingsgebouw aan de Grote Markt. Door middel van voorlichtingscampagnes in samenwerking met de Veiligheidsregio en Politie probeert het bestuur leden zoveel mogelijk bewust te maken van de gevaren die deze crisis met zich meebrengt.

De CvB’s hebben echter geoordeeld dat dit niet voldoende is. Vindicat neemt de aansporing van de Universiteit en Hanzehogeschool serieus en is vastbesloten te laten zien dat de vereniging wil vechten voor een plek in de academische gemeenschap en positief wil bijdragen aan de stad.