Persbericht 08-07-2021 n.a.v. accreditatie

Op 8 juli hebben de Colleges van Bestuur van de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool besloten om opnieuw accreditatie te verlenen aan studentenvereniging Vindicat uit Groningen. Het bestuur heeft in samenwerking met externe adviseurs, in overleg met de onderwijsinstellingen en op basis van feedback van studenten hard gewerkt aan een cultuurverandering binnen de vereniging. Vindicat is dan ook verheugd met het positieve eindoordeel van de onderwijsinstellingen.

De Colleges van Bestuur van de onderwijsinstellingen hebben een rapport opgesteld met aanbevelingen. Vindicat gaat dit rapport in de komende weken grondig bestuderen en mede op basis daarvan bezien welke eventuele verdere stappen de vereniging in de komende tijd nog kan zetten.