Persbericht 04-10-2021

Zeer geschrokken en ontdaan zijn wij door wat zich afgelopen vrijdag heeft voorgedaan na een door leden van Vindicat georganiseerd feest in het openbaar vervoer tussen de Grote Markt en Kardinge P+R in Groningen. Hierbij is sprake geweest van wangedrag door leden van onze vereniging, waardoor omwonenden van de feestlocatie, reizigers en personeel van Qbuzz overlast hebben ondervonden. Namens onze vereniging bieden wij voor deze overlast vanzelfsprekend onze welgemeende excuses aan, want dergelijk gedrag heeft binnen onze vereniging geen plaats. Deze excuses hebben wij inmiddels ook overgebracht aan de busmaatschappij, de politie, de gemeente Groningen en de onderwijsinstellingen.   

Daarnaast zijn wij met alle betrokken partijen in gesprek over de fouten die zijn gemaakt rond de organisatie van het feest, zoals die ook in het feitenrelaas van de burgemeester aan de gemeenteraad van vandaag zijn geschetst. Maar ook de maatregelen die nodig zijn om eventuele schade te compenseren en herhaling te voorkomen en de verdere stappen die wij zullen zetten om te illustreren dat dergelijk gedrag niet past binnen onze verenigingscultuur.

Als eerste stap hebben wij in samenspraak met de gemeente besloten om tot nader order alle evenementen op te schorten. Daarnaast zijn de gebeurtenissen van afgelopen weekend natuurlijk het onderwerp van intensieve gesprekken binnen onze vereniging. Vanzelfsprekend zullen we daarbij alles in het werk stellen om de veroorzakers van de overlast te identificeren en daaromtrent gepaste maatregelen nemen. Na alle stappen die we in de afgelopen jaren gezamenlijk gezet hebben om de verenigingscultuur te verbeteren, balen we er enorm van dat Vindicat door dit wangedrag nu weer negatief in de belangstelling staat. We zullen in de komende maanden dan ook alles doen wat wij kunnen om te laten zien dat deze gebeurtenissen geen representatief beeld van onze vereniging schetsen.