Persbericht 02-10-2021

We hebben kennisgenomen en zijn zeer geschrokken van de berichtgeving rond ongeregeldheden na afloop van een door Vindicat-leden georganiseerd feest aan het Zilvermeer in Groningen. Daarom hebben we meteen contact opgenomen met de organisatoren van het feest, de gemeente, de busmaatschappij en de politie om te achterhalen wat er precies is voorgevallen. Voor zover we het nu kunnen overzien, zijn de vergunningen voor het feest in orde geweest, was er op de feestlocatie voldoende beveiliging en zijn de juiste procedures gevolgd. Dat er buiten de feestlocatie desondanks ongeregeldheden zijn ontstaan, heeft er vermoedelijk mee te maken dat er door het slechte weer veel meer feestgangers met de bus huiswaarts wilden keren dan vooraf was voorzien, met opstoppingen bij de bussen tot gevolg, wat in enkele situaties tot wangedrag heeft geleid.

Het spreekt vanzelf dat Vindicat iedere vorm van vernieling en geweldpleging ten zeerste afkeurt. Dit geldt binnen de muren van onze sociëteit, maar uiteraard ook daarbuiten. Natuurlijk zullen we de politie waar mogelijk ondersteunen om te kunnen achterhalen wie voor de gisteravond toegebrachte schades en ontstane overlast verantwoordelijk zijn. Als inderdaad blijkt dat leden van onze vereniging daarbij betrokken zijn geweest dan zullen wij hiervoor maatregelen treffen. Dergelijk gedrag wordt niet geaccepteerd binnen onze vereniging.