Vindicat in Actie

Vindicat In Actie is een commissie die evenementen organiseert voor het goede doel.

Verschillende dagen worden door ons of andere organisaties georganiseerd voor verschillende groepen mensen die extra aandacht verdienen. Denk aan daklozen, mensen die onder de armoedegrens leven, kinderen met fysieke/mentale beperkingen, vluchtelingen en ouderen. VIA is al meer dan 5 jaar actief in samenwerking met andere organisaties maar we hebben jullie nodig om nog meer mensen te kunnen helpen. Hieronder kun je je voor verschillende evenementen aanmelden en komen helpen. Je zult vervolgens een mail krijgen met verdere informatie.

Vindicat in Actie (V.I.A.)

Uitleg evenementen

10 april kleding inzamelingsactie

Op 10 april zal er weer een kleding inzamelingsactie komen voor mensen die onder de armoedegrens leven in de stad Groningen. Dus zoek door je kast of door die van je huisgenoot of je nog kleding hebt die niet meer gedragen wordt en breng dit op dinsdag 10 april tijdens Grand Café naar de kroeg!! Het huis dat de meeste kleding inbrengt zal zes keer Sushimall winnen en de tweede prijs zullen zes kaartjes voor Pathé zijn. 

26 mei Sportdag in samenwerking met Stichting Laat Ze Maar Lachen en de Groninger Studenten Hockeyclub

Op zaterdag 26 mei organiseert VIA in samenwerking met Laat Ze Maar Lachen en de Studs een sportdag voor kinderen waarvan hun ouders bij de voedselbank staan geregistreerd. Er zullen verschillende sport en spel activiteiten zijn begeleid door jullie, VIA, de Studs en de Lustrum commissie van de Studs. Op de dag zelf zal er een lunchpauze met wat lekkers voor de kinderen zijn. Nadat de kinderen weg zijn zal er een klein feestje op de Studs gegeven worden voor de mensen die deze dag hebben geholpen. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe meer kinderen mee kunnen doen met deze dag, dus komt allen!

22 september Groningen United by Bootcamp

Zaterdag 22 september 2018 september zullen wij samen met Stichting Vluchteling een grote bootcamp organiseren op het Damsterdiep in Groningen genaamd ‘Groningen United By Bootcamp’. Deze bootcamp wordt georganiseerd voor de vrouwelijke vluchtelingen die van over de hele wereld naar Nederland zijn gekomen om hier een beter bestaan op te bouwen. Met deze bootcamp willen we de vrouwelijke vluchtelingen bewust laten worden van hun vrouwenrechten in Nederland. Het doel is zo veel mogelijk aanmeldingen van mensen die in de stad Groningen wonen en deel willen nemen aan deze sportieve activiteit. De bootcamp zal zo georganiseerd zijn dat deelnemers zich in teams of individueel in kunnen schrijven en het streven is dat zij voor deze dag zo veel mogelijk geld inzamelen wat uiteindelijk in zijn totaliteit aan stichting vluchteling geschonken zal worden. Meld je hier aan als het jou leuk lijkt om als individu of in een groep geld op te halen en mee te doen aan deze waanzinnige bootcamp voor stichting vluchteling? Meld je dan hier aan!

Stichting Move

Stichting Move laat kinderen ontdekken welke mogelijkheden zij hebben in de maatschappij. Studenten worden gekoppeld aan kinderen van een basisschool in een minderbedeelde wijk. In een kortlopend project leren ze elkaars leefwereld kennen en bedenken de kinderen hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. Studenten helpen de kinderen deze plannen te realiseren en geven zo samen met de kinderen hun buurt een boost.

Lijkt het jou leuk om samen met een paar andere studenten deze kinderen te helpen om een leuk project voor hun wijk op te zetten? Meld je dan nu aan!

Laat Ze Maar Lachen

Laat Ze Maar Lachen organiseert leuke dagjes uit voor kinderen tussen de 4 en de 12 waarvan de ouders bij de voedselbank geregistreerd staan. Iedere maand is er een uitje waar je mee kan als begeleider, we zijn op zoek naar een vast team die iedere maand 1 zaterdag mee wilt. De uitjes staan gepland op 14 april, 26 mei (de sportdag) en 30 juni. Meld je hier aan als het jou leuk lijkt om dit te doen! Voor meer informatie over LZML kan je op de site terecht: https://laatzemaarlachen.com

Blendin

Blendin is een online platform waar nieuwkomers (vluchtelingen) en Nederlanders elkaar ontmoeten. Hiermee heeft Blendin als doel om de afstand tussen deze twee groepen te verkleinen. Nieuwkomers krijgen zo een eerlijke plek in de maatschappij en Nederlanders worden verrijkt door nieuwe culturen. Het platform is gratis en geheel vrijblijvend. Meld je aan via de site: https://www.blendinnow.nl/

Inloggen