Stichting Vindicat fonds

Contactgegevens

Op 7 juni 2018 is opgericht de Stichting Vindicat Fonds, gevestigd te Groningen.

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 71838872 en bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer RSIN 858869652.

Het bankrekeningnummer is: NL69INGB0008404992.

Contactpersoon is: J. (Hans) Borgesius, secretaris van het bestuur,

postadres: Burgemeester Den Texlaan 24, 2111 CE Aerdenhout

tel. 023 5242914

e-mail: borgesius.hans@icloud.com

Doelstelling

De Stichting Vindicat Fonds heeft als doel: het (mede) mogelijk maken van door studenten te initiëren en uit te voeren projecten van algemeen nut, die voor de inwoners van de gemeente Groningen, van de Provincie Groningen en van de Noordelijke regio van sociaal-maatschappelijke relevantie zijn.

Beleid

De projecten worden ontwikkeld door de Commissie Vindicat in Actie (VIA) en uitgevoerd door vrijwilligers. VIA heeft in de afgelopen jaren diverse projecten van algemeen nut uitgevoerd: voor daklozen, mensen die onder de armoedegrens leven, kinderen met fysieke of mentale beperkingen, vluchtelingen en ouderen. Voorbeelden zijn: vrijwilligerswerk in wijken (o.a. door het organiseren van kinderkampen), de maandelijkse uitjes voor kinderen die bij de Voedselbank staan geregistreerd (in samenwerking met de Stichting Laat Ze Maar Lachen), de jaarlijkse organisatie van een  daklozendiner, en wedstrijden (in samenwerking met de Movember Foundation), het samenstellen van Kerstpakketten voor gezinnen die bij de Voedselbank geregistreerd staan, het inzamelen van gebruikte kleding bij studentenhuizen, en het  wekelijks geven van Nederlandse les aan vluchtelingen.

In de visie van de Stichting Vindicat Fonds zullen soortgelijke evenementen en projecten voortaan meer structureel en op groter schaal kunnen plaatsvinden met behulp van financiële injecties vanuit het Fonds en met behulp van door het Fonds beschikbaar gestelde professionele adviseurs.

In de komende periode staan o.a. op het programma: ondersteuning van de activiteiten van de Commissie VIA, zoals een kledinginzamelingsactie voor minderbedeelden, een sportdag voor kinderen wier ouders bij de Voedselbank staan geregistreerd (in samenwerking met de Stichting Laat Ze Maar Lachen en de Groninger Studenten Hockeyclub), de organisatie van een bootcamp ten behoeve van vrouwelijke vluchtelingen (in samenwerking met de Stichting Vluchteling), en het begeleiden bij het inzetten van hun talenten van kinderen van een basisschool in een minder bedeelde buurt (in samenwerking met de Stichting Move).

Voor het verkrijgen van de benodigde middelen zal op korte termijn een  fondsenwervingsprogramma worden uitgevoerd, o.a. bestaande in het houden van inzamelingsacties, donateurswerving en een lijfrente-actie.

Organisatie

Het bestuur van de Stichting Vindicat Fonds bestaat thans uit de volgende personen:

Jhr. drs. J.J.J. (Jeroen) van Tets, voorzitter

Prof. dr. mr. J. (Hans) Borgesius, secretaris

Mr. H.P.M. (Ben) van der Maat, penningmeester

Mevrouw Mr. G. (Geeske) de Graeff-Hamminga

De heer M.M. (Milan) Petit

De heer C.A. (Cappi) Wefers Bettink, Rector G.S.C. Vindicat atque Polit

Mevrouw D.Q. (Danique) Vreeburg, Abactis G.S.C. Vindicat atque Polit

De heer B. (Bas) van Beusekom, Praeses Commissie VIA,

leden.

De Stichting Vindicat Fonds heeft geen kantoor- en beheerskosten; de bestuurders ontvangen geen beloning. De geldmiddelen worden beheerd door de penningmeester. De Stichting heeft een Raad van Advies, die tot taak heeft het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

 

7-6-‘18

Inloggen