Senatus Assessor Tertius

De functie van de assessor Tertius tevens Praeses van het Sociëteitscommissiebestuur voor Mutua Fides is onder te verdelen en te omschrijven als volgt:

  • De Assessor Tertius is eindverantwoordelijke voor het Sociëteitscommissiebestuur voor Mutua Fides, de BAC en de Dies commissie voor Mutua Fides.
  • De Assessor Tertius kan bepaalde taken delegeren aan het Sociëteitscommissiebestuur voor Mutua Fides.
  • Het beheer van de barren en het onderhoud van de inboedel van de Sociëteit valt even eens onder de eindverantwoordelijkheid van de Assessor Tertius.
  • Het aanschaffen voor rekening van de sociëteit exploitatie van dranken en het houden van toezicht op de verkopen, de voorraad en de verwerking van alle dranken ook het toezicht houden op het innen der gelden ervan is een deel van de taak binnen de functie van Assessor tertius.
  • De Assessor Tertius is eindverantwoordelijke voor het handhaven van de orde binnen de sociëteit Mutua Fides.

Contactgegevens:

Mailadres: tertius@vindicat.nl

Telefoonnummer: 050 304 80 57

Inloggen