Senatus Assessor Secunda

De Senatus Assessor Secunda heeft een functie die zeer intern gericht is. In het kort houdt de Assessor Secunda zich bezig met het organiseren van evenementen, de subverenigingen, de (Senaats)commissies, de eerstejaars en beheert zij de Magna Pete.

  • Evenementen: Bijna elke subcommissie die een evenement organiseert valt onder de verantwoordelijkheid van de Secunda.
  • Subverenigingen: De Secunda is de contactpersoon van alle sport- en culturele subvereningen en bittergenootschappen. Een aantal malen per jaar zit de Secunda een sportraad en een cultureel suboverleg voor. Verder houdt de Secunda op regelmatige basis contact met alle subverenigingen, zodat zij op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen iedere vereniging en zij naar haar toe kunnen stappen met alle vragen, opmerkingen en beermededelingen. De volgende sportverenigingen vallen onder de Secunda:  G.S.R. Aegir, Squashvereniging De Bal, Bares, Golf, Groninger Studs Hockey, Navigare, Rugby, G.S.T.C. Tennis, Touwtrekvereniging ’t Vaentje, Forward Voetbal, Waterpolo Walvisch en de IJsclub. De volgende culturele subverenigingen vallen onder de Secunda: Discendo Discimus, Dye Linetrekkers, de Pan, Playa de Naya, Tover en het Wijnminnend genootschap.
  • Commissies: De meeste commissies vallen onder de Secunda. Zij moet hen begeleiden, informeren over de gang van zaken, helpen en alles goedkeuren wat zij van plan zijn. Bij vele commissies gaat het om jaarlijks wisselende groepen die eenmalig iets organiseren en dus nog alles uitgelegd dienen te krijgen. De Secunda verwerkt tevens de interesseformulieren en is verantwoordelijk voor het vraagproces van elke commissie. De commissies die onder de Secunda vallen zijn: de TEE-commissie, de Kroegbalcommissie, de Kroegmusicalcommissie, de Dies Natalis commissie, de Sub3D-commissie, de KEI-week-commissie, de Foetencabaret-commissie, de Buitenspelen-commissie, de Symposium commissie, de Marketeers, de Academische Raad, de Kroegfotografen en de Communicacie.
  • Eerstejaars: De Secunda is verantwoordelijk voor de clubvorming van de eerstejaars. Hiertoe stelt zij een Commissie ter Eenheid Eerstejaars samen, die onder haar leiding dit proces gaat begeleiden. Ten tijde van de clubvorming, maar ook de rest van het gehele eerste jaar, is zij het aanspreekpunt van de eerstejaars. Verder is de Secunda ook verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarclubprofilatie, de jaarclubinauguratie en de ouderdag voor de eerstejaars.
  • Studie en Kroegleven: Het thema Studie en Kroegleven valt onder de functie van de Secunda. Zij begeleidt de Academische Raad hierin. De Academische raad begeleidt de eerstejaars met hun studie, organiseert Studyweeks waar het mogelijk is om tijdens tentamentijd op de Kroeg te komen studeren en werkt samen met Athena Studies, die tegen kortingen bijlessen aanbiedt aan onze leden. Hiernaast biedt Vindicat ook een BSA-garantie aan. 
  • Promotiebeleid Vindicat: Het promotiebeleid van Vindicat valt ook onder de Secunda. In het kader van promotie zijn er veel evenementen die onder de verantwoordelijkheid van de Secunda vallen, denk aan: Open dag borrels, vriendjes van vroeger dag en Vindicat feesten.
  • Website: Het beheer van de website valt onder de Secunda. Zij zet alle nieuwsitems er op en vernieuwt de website waar nodig.
  • Magna Pete: De Secunda waarborgt het verleden van Magna Pete. Zij onderhoudt contact met de Magna Pete reünistencommissie, zorgt dat de nieuwe eerstejaars hier enige informatie over mee krijgen en organiseert een theejool op de dies. Zij beheert tevens de Magna Pete zaal.

 

Contactgegevens

Mailadres: secunda@vindicat.nl

Telefoonnummer: 050 304 80 56

Inloggen