Senatus Abactis

Als Senatus Abactis / Prorector ben je belast met twee verschillende functies, namelijk de functie van Abactis en de functie van Prorector.

De Abactis is verantwoordelijk voor de jaarplanning. Zo zorgt de Abactis ervoor dat afspraken en diners met onder andere het College van Bestuur van de RuG en de Hanzehogeschool, ereleden, koloniën en andere studentenverenigingen gemaakt worden. Elke maandag wordt er ook vergaderd door de Abactis met de zeven studentenverenigingen in Groningen die zijn aangesloten bij de Contractus. Daarnaast behoort de correspondentie tot de taak van de Abactis. Hieronder valt naast het dagelijkse contact via telefoon, post en email, ook het versturen van constitutiekaartjes, kerstkaarten en bedankbrieven.

De functie van Prorector houdt de vervanging van de Rector in, indien hij/zij niet aanwezig mocht zijn. Daarnaast is de Prorector belast met alle externe contacten. Zo onderhoudt zij alle contacten met onder andere de pers, de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, de gemeente, andere corpora, andere studentenverenigingen binnen Groningen, de Stichting Oud-leden en de Landelijke Kamer van Verenigingen. In het verlengde van het onderhouden van deze externe contacten ligt de taak van de Prorector om stimulerend en controlerend op te treden jegens de faculteitsverenigingen, de Almanak, de Gollem, en de Commissie tot Toezicht Introductietijd. Samen met Stichting VIA zorgt de Abactis ook voor het beeld naar buiten. Projecten opgepakt ter bevordering van diverse goede doelen. Ook is de Abactis eindverantwoordelijk voor de Introductietijd van Vindicat. Tot slot is de Abactis verantwoordelijk voor het gehele rechtssysteem binnen de muren van Vindicat. Dit doet zij in samenwerking met de Commissie voor Vervolging, College voor Rechtspraak en de Raad van Appel.

Contactgegevens

Mailadres: abactis@vindicat.nl

Telefoonnummer: 050 304 80 51

Inloggen