Oud-leden

Oud-leden

Oud-leden van de te Groningen gevestigde vereniging: Groninger Studenten Corps “Vindicat atque Polit”, alsmede oud-leden van de destijds te Groningen gevestigde vereniging: Groningsche Vrouwelijke Studenten Club Magna Pete

 

De website waar oud-leden kunnen inloggen en hun gegevens bijhouden, oud-leden zoeken, oud-leden activiteiten en documenten en foto’s bekijken wordt momenteel vernieuwd. Zodra deze website weer operationeel is ontvangen de oud-leden hiervan bericht.

 

Stichting SOL

Stichting Oud-Leden Vindicat & Magna Pete (SOL) kent de volgende doelstellingen:

  • het stimuleren en coördineren van de activiteiten van oud-leden
  • het onderhouden van contacten met Vindicat
  • het ondersteunen van Vindicat
  • het bevorderen van de contacten tussen de oud-leden onderling, tussen de oud-leden en de leden van Vindicat, alsook tussen zijn leden onderling
  •  alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

 

Donateurs SOL

Als donateur van SOL:

  • Ontvang je minimaal twee maal per jaar het SOL blad “Vindicat” over oud-leden evenementen en actuele zaken bij Vindicat.
  • Kun je gebruik maken van publicatiemogelijkheden via het blad “Vindicat” en de SOL website
  • Wordt je geïnformeerd over allerlei oud-leden activiteiten

Na het opzeggen van het lidmaatschap van Vindicat word je automatisch opgenomen in het donateurenbestand van de SOL. De jaarlijkse donatie via incasso aan bedraagt minimaal 20 euro. Oud-leden die hun jaarlijkse donatie niet voldoen, of hun adreswijzigingen niet doorgeven worden na twee jaar uit het donateurenbestand verwijderd. (opnieuw) aanmelden als donateur kan via onderstaand email of post adres. Indien je de donatie wilt overmaken in plaats van incasso, maak dan minimaal 22 euro over op IBAN NL07 INGB 0004 4753 77 ten name van Stichting Oud Leden Vindicat en Magna Pete. Vermeldt graag naam, jaar en adres (ivm toezending blad “Vindicat”).

 

 

Bestuur SOL

Voorzitter - vacature

Secretaris - vacature

Penningmeester - vacature

Commissaris Donateurs & Koloniën - Flip Roordink (VAP87)

Commissaris ICT - Robert-Jan Hinloopen (VAP80)

 

 

College van Toezicht SOL

Voorzitter - Tense Maats - Holm (MP60)

Secretaris - Cees Smit Sibinga (VAP58)

Lid - Hans Borgesius (VAP63)

 

 

Contact

Voor vragen, suggesties, adreswijzigingen en aanmelding als donateur:

Per email: sol@vindicat.nl

Per post: SOL Vindicat & Magna Pete, Grote Markt 27 9712 HS Groningen

 

 

Activiteiten

Datum

Activiteit

Aanvullen informatie

6 jul 2018

Vindicat Reünisten Golfwedstrijd (Vindigolf)

Noord Nederlandse Golf & Country Club. Contact: info@vindicatreunistengolf.nl

28 aug 2018

Bommen Berend Borrel Kolonie Kennemerland

18:00 uur, Groene Druyf, Jan van Goyenstraat, Heemstede. Dresscode vrij.

VAP-MP reünisten kunnen zich aanmelden per mail aan: info@roeloffs.nl

13 okt 2018

Vindicat Jaarfeest ’76 – ’80 op MF

Contact: vindicat@vijfjarenpartij.nl of via uw jaarcommissarissen.

22 nov 2018

Intercorporale Reünie, Koninklijke Industriële Groote Club te Amsterdam

VAP-MP reünisten kunnen zich aan melden per mail aan: info@roeloffs.nl

 

 

 

 

Inloggen