Contractus zoekt dagelijks bestuur 2012-2013

23 apr 2012

De Contractus is de koepel van algemene studentenverenigingen in Groningen. De bij de Contractus aangesloten verenigingen zijn: R.K.S.V. Albertus Magnus, F.F.J. Bernlef, Cleopatra A.S.G., A.S.V. Dizkartes, Navigators S.G., Unitas S.G. en G.S.C. Vindicat atque Polit. Enerzijds heeft de Contractus het doel een platform te zijn voor de aangesloten verenigingen waar zij informatie met elkaar kunnen uitwisselen of samen kunnen optrekken. Anderzijds behartigt de Contractus de gezamenlijke belangen van de studentenverenigingen richting de universiteit, Hanzehogeschool, andere studentenorganisaties (bijvoorbeeld sport- en studieverenigingen), de Gemeente en de LKvV.
De Groningse studentengemeenschap is constant aan verandering onderhevig. De Contractus heeft, zowel wegens het brede scala aan studenten dat zij vertegenwoordigd, alsmede vanwege de grote groep studenten die zich verenigd heeft bij algemene studentenverenigingen, een duidelijke stem in veel dossiers. Als afgevaardigde van de diverse verenigingen kun je veel invloed uitoefenen!

Ben jij sociaal vaardig, enthousiast, heb je affiniteit met studentenverenigingen en wil je je graag inzetten voor deze groep studenten? Dan is de Contractus op zoek naar jou! De Contractus wordt geleid door een Dagelijks Bestuur, bestaande uit 3 personen. Elke maandag vergadert het Dagelijks Bestuur met het Algemeen Bestuur, bestaande uit de externe bestuursleden van de verenigingen, om over de verscheidene dossiers de meningen uit te wisselen. Een jaar in het Dagelijks Bestuur van de Contractus is interessant en bijzonder gezellig waarin je zowel de Groningse studentenverenigingen als de universiteit en de Hanzehogeschool goed leert kennen. Je vertegenwoordigt de Contractus, en de bij haar aangesloten verenigingen,op borrels, maar ook in overleg met de relevante belangenorganisaties, voornamelijk in Groningen, als de universiteit en de
gemeente. Daarnaast wordt ook vanuit de Contractus de jaarlijkse BAZES georganiseerd. De BAZES is de grote Groningse benefietactie waaraan de studentenverenigingen allemaal meedoen.

De Contractus is op zoek naar sollicitanten voor de volgende drie functies:

Voorzitter:
Verantwoordelijk voor de bestuurlijke contacten met de RuG, de Hanzehogeschool, de Gemeente, Studentenorganisaties en Universiteitsraadsfracties. Neemt hiertoe onder andere zitting in het Cuos Koepel overleg, Lobbyt voor de verenigingen en leidt de Contractus vergaderingen. Verder verantwoordelijk voor de organisatie van profilerende activiteiten. Wensen zijn sociale vaardigheid, daadkracht, een goede inhoudelijke basis en overtuigingskracht. Een breed netwerk in de studentengemeenschap en/of binnen de kennisinstellingen is een pre.

Secretaris/Penningmeester:
Verantwoordelijk voor de interne organisatie. Beheert de post, de financiën en doet verslag van de vergaderingen. Tevens vertegenwoordiger in de WIG‐vergadering (overkoepelend overleg KEI-week), Werkgroepen van de gemeente en bij de Landelijke Kamer van Verenigingen. Tot slot verantwoordelijk voor de promotie namens de studentenverenigingen
gezamenlijk. Wensen zijn gedisciplineerd kunnen werken, zelfstandigheid en overzicht. Voorliefde om eigen projecten op te pakken.

BAZES‐praeses:
Is algemeen bestuurslid in het Dagelijks Bestuur van de Contractus en tevens praeses van het BAZES‐ bestuur. In het Dagelijks Bestuur ondersteun je waar nodig en in het BAZES- bestuur geef je leiding aan leden bestaande uit afgevaardigden van de diverse verenigingen en organiseer je met hen de jaarlijkse benefietactie BAZES. Belangrijk is dat je weet wat er omgaat in verenigingen en kennis hebt van activiteiten, ten doel dit om te zetten in een succesvolle benefietactie (waar elementen in zitten van alle verenigingen). Wensen zijn goed kunnen samenwerken, het open staan voor andere meningen en groepen individuen kunnen samensmeden tot een team. Mensenkennis en enthousiasme zijn een pre.
De functies van voorzitter en secretaris/penningmeester kosten bij benadering een dag per week. In het begin van het jaar zal dit iets meer zijn in verband met het ‘borrelseizoen’ en de kennismaking met andere besturen. De BAZES-praeses kent een andere jaaropbouw, in het begin zal het iets rustiger zijn, terwijl vanaf dat het BAZES- bestuur rond is, het steeds drukker wordt; allereerst ben je bezig met het bestuur en de begeleiding hiervan, waarna je meer vorm gaat geven aan de benefietactie zelf. Je zult ongeveer één a twee dagen per week kwijt zijn. De functies zullen per 1 September 2012 ingaan. Hiertoe zal voor de zomer een kort inwerktraject plaatsvinden, en wordt er dus ook verwacht dat je vanaf mei bij de belangrijke activiteiten aanwezig kunt zijn. Sollicitatiebrief en cv kunnen per mail voor 9 april worden verzonden naar secretaris@contractus.nl Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Geschiere 06‐39100203 of via bovenstaand e‐mail adres.

« terug naar het nieuwsoverzicht
Inloggen