Bijzondere kans voor geschiedenisstudenten – brononderzoek, scriptie, publicatie, promotie

02 jul 2012

De Groningse Herensociёteit ‘De Groote Sociёteit’ 250 jaar

In 2015, het jaar waarin Vindicat haar 200 jarig bestaan zal vieren, zal ook De Groote Sociёteit een bijzonder jubileum vieren – een kwart millennium 1765-2015.
Zowel het GSC Vindicat atque Polit als De Groote Sociёteit vinden hun oorsprong in de oude Herberg en Wijnhuis ‘Het Gouden Hoofd’.
Van 1774 tot 1945 heeft de Groote Sociёteit een eigen pand gehad aan de Grote Markt Oostzijde, in het Huis Panser, naast het latere Scholtenshuis. Sinds 1989 komt de Sociёteit wekelijks bijeen in het Schimmelpenninck Huys aan de Oosterstraat.

Het is de bedoeling een zo volledig mogelijke geschiedenis van deze oude maar nog steeds levendige Heren Sociёteit te boek te stellen en in 2015 te publiceren.
Daar is het nodige historisch archiefwerk voor nodig waarvoor een aparte commissie is ingericht bestaande uit de heren Free Hijszeler (historicus), Frans Zwarts (Neerlandicus en oud RM RUG), Rik Herngreen (essayist) en ondergetekende.
Het boek zal in beginsel de volgende hoofdstukken omvatten –
1. Sociëteiten in Nederland
2. Bestuur en financieel beheer
3. Huisvesting, gebouwen en inventaris
4. Leden en personeel
5. Activiteiten (sociaal-maatschappelijk) door de eeuwen heen
6. Blik op de toekomst – De Groote Sociёteit op weg naar 300 jaar.

Inhoudelijk wordt gedacht aan de volgende accenten:
- In welke maatschappelijke context / machtsverhoudingen en met welke daarop betrokken intenties zijn deze sociëteiten ontstaan?
- (Hoe) zijn deze intenties in de samenleving ook werkzaam geweest?
- Hoe zou je die intenties (voor zover honorabel en behartigenswaardig) kunnen vertalen naar een tijdsgewricht waarin veel van de beste dragers van wetenschap, kunst en bestuur zichzelf absoluut niet meer verstaan als deel van de gezeten burgerij?
- Hoe heeft het zelfbeeld van de sociëteit zich in de loop der tijden verhouden tot de maatschappelijke realiteit?
Een vraag daarbij is of de geschiedenis van zo'n gezelschap ook kan worden beschreven vanuit een antropologisch perspectief?

Er wordt de gelegenheid geboden aan geïnteresseerde studenten geschiedenis mee te werken aan het bronnenonderzoek (Groninger Archieven) en het schrijven/meeschrijven van een hoofdstuk (alternatief voor een scriptie) in het boek. Dat zou mee kunnen leiden tot een scriptie of zelfs de aanzet zijn voor een proefschrift.

Geïnteresseerden wordt verzocht contact op te nemen met Prof. Dr. Cees Th. Smit Sibinga, voorzitter Jubileumcommissie De Groote Sociёteit Groningen
e-mail – c.sibinga@planet.nl
tel – 06-2223.4325

« terug naar het nieuwsoverzicht
Inloggen