Senatus Fiscus Secunda

De Fiscus Secunda houdt zich vooral bezig met alle interne geldstromen van Vindicat. In het kort heeft zij de volgende taken:

Beer: De Fiscus Secunda is verantwoordelijk voor alle 1-beren, 6-beren en 3-beren, en het beleid hiervan. Zij zorgt ervoor dat de beren gedraaid, geïnd, en bezorgd worden. Dit laatste via de website en per post. Ook begeleid de Fiscus Secunda de Commissie tot Beheer.

Debiteuren: Ook het beheer van de debiteuren valt onder de taken van de Fiscus Secunda. Dit zijn alle externe acquisitie en interne debiteuren. Het maken van betalingsafspraken, financieel schorsen van debiteuren, en contact met het incassobureau horen hierbij.

Subverenigingen en commissies: de Fiscus Secunda begeleidt de sub-fisci en sub-acquisitie van commissies, samen met de Fiscus Primus. Hierbij moet worden gedacht aan het controleren van begrotingen en afrekeningen, en tellen van alle (cash) gelden die hierbij horen. Onder andere de Kermesse, Introductietijd en Buitenspelen valt hieronder.

Senaatsrekening: Het toezicht op de Senaatsrekening en verdeling over de verschillende 6 beren hoort ook bij de rol van de Fiscus Secunda. Ook is zij verantwoordelijk voor de verdeling van Functiekosten en Representatiekosten.

 

Verder houdt de Fiscus Secunda zich bezig met het bezoeken van externe contacten, is zij actief in de Kascie, en heeft zij twee keer per jaar vergadering met de FAC.


Contactgegevens

Mailadres: fiscus2@vindicat.nl

Telefoonnummer: 050 304 80 53

Inloggen