Senatus Rector

De Rector is het gezicht van de Senaat, zowel extern als intern. Hij/ zij zit o.a. in het bestuur van de KVvV, het Vindicat Fonds, het Paul Fentener van Vlissingen Fonds, de SOL, en is veelal contactpersoon van de gemeente, politie, brandweer, RUG, Hanzehogeschool en nog vele andere instanties. Veel van dit contact gebeurt in combinatie met de Senatus Abactis/ Prorector; tezamen vertegenwoordigen zij Vindicat buiten de deuren van Mutua Fides. Het accent ligt bij de Rector met name op de gemeentelijke en maatschappelijke instanties terwijl de abactis/ prorector veelal te maken heeft met de onderwijsorganisaties. Als voorzitter van de Senaat dient de Rector de beleidsmatige zaken te volgen en de lange termijn in de gaten te houden, andere Senatoren te ondersteunen waar nodig en op te komen voor het groepsbelang. Daarnaast draagt hij de eindverantwoordelijkheid voor alles wat er gebeurt op Vindicat en informeert hij de leden door speeches, stukjes en op de Corpsvergadering.

Inloggen